RECOFTC កម្ពុជា
ព័ត៌មាន

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ៥ឆ្នាំ ២០១៨-២០២១ របស់អង្គការរីខូហ្វ

មជ្ឈមណ្ឌលមនុស្ស និងព្រៃឈើ រីខូហ្វ សូមប្រកាសប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីរបស់ខ្លួនរយៈពេល៥ឆ្នាំ ពីឆ្នាំ២០១៨ ដល់ឆ្នាំ២០២៣។