RECOFTC កម្ពុជា
PAFF

សិក្ខាសាលា​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ការ​អនុវត្ត​ឥណទាន​​សហគមន៍ព្រៃឈើ

Oct 04
2018
Location
ភ្នំពេញ
RECOFTC Events

រីខូហ្វ នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តឥណទានសហគមន៍ព្រៃឈើ តាមរយៈ​ការ​ចង​ក្រង​បទពិសោធន៍​ដែល​ទទួល​បានពីការអនុវត្តសកម្មភាពនេះក្រោមគម្រោង PAFF និងSRJS។