ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า - ประเทศไทย (RECOFTC - Thailand)

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

 • People and Forest Fair

  31 January 2016
  People & Forests Fair เทศกาลคนกับป่า เพราะเรื่องของป่าเป็นเรื่องของทุกคน Forest protection begins with me ครั้งแรกกับเทศกาลคนกับป่า People & Forests...

สื่อสิ่งพิมพ์

วีดีโอ

 • แหล่งอาหาร มาจากไหน?

  เคยคิดหรือไม่ ว่าอาหารที่เรารับประทาน จริงๆ แล้ว มีแหล่งที่มาอย่างไร วีดีโอนี้ จะให้คุณได้หันมามองและย้อนรอยการเดินทางของอาหาร ตลอดจนการที่ป่า...
 • ป่าชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผลอย่างมากต่อชีวิตความเป็นอยู่ และส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกในหลายๆ ด้าน มาร่วมรับชมพร้อมกับช่วยสะท้อนความเห็นว่า...

ผู้สนับสนุนหลัก