Nhân sự

Nhân sự

Với nền tảng đa dạng và những kĩ năng đặc biệt liên quan đến các mảng chủ đề và công việc của RECOFTC, đội ngũ cán bộ phát triển nhanh của Trung tâm gắn kết niềm đam mê giúp đỡ các cộng đồng quản lý rừng tốt hơn tại châu Á-Thái Bình Dương nói chung và tại Việt Nam nói riêng. 

 

Hiện tại, chương trình của RECOFTC tại Việt Nam có 6 cán bộ (Điều phối viên chương trình quốc gia, Cán bộ hành chính và kế toán, Điều phối viên đào tạo, Cán bộ truyền thông, Cán bộ dự án và Thực tập sinh), đã và đang làm việc tại văn phòng của chương trình với vai trò cán bộ chủ chốt. Ngoài ra còn có một cán bộ dự án thuộc dự án Tăng cường Năng lực cho REDD+ cấp cơ sở và một thực tập sinh hỗ trợ chương trình lâm nghiệp cộng đồng.

 

Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tuyển dụng cán bộ dự án, nhân viên bán và toàn thời gian, tùy thuộc vào tiến độ dự án. Ngoài ra, hàng năm RECOFTC Việt Nam tuyển dụng thực tập sinh, ưu tiên cho cán bộ nhà nước đang làm việc trong lĩnh vực phát triển lâm nghiệp cộng đồng.

 

Cơ cấu Tổ chức của Văn phòng Chương trình Quốc gia RECOFTC tại Việt Nam

  

Ông Vũ Hữu Thân

Điều phối viên Đào tạo

Nguyễn Mai Phương

Cán bộ Hành chính Kế toán

Nguyễn Thị Thu Hiền

Cán bộ Truyền thông

Mạc Thị Thanh Tuyền

Cán bộ Dự án "Thúc đẩy thành lập và nâng cao năng lực cho Hội Chủ rừng Việt Nam"

Lê Thị Đào

Thực tập sinh về Lâm nghiệp Cộng đồng