RECOFTC Cambodia
Events

សិក្ខសាលា​ការ​វាយ​តម្លៃ​អភិបាល​កិច្ច និង​សមភាព​នៅ​ទីវាល (SAGE) សម្រាប់​តំបន់​ការពារ​ធម្មជាតិ និង​អភិរក្ស

Nov 26
2019
-
27
Location
មណ្ឌលគិរី
RECOFTC Events

សិក្ខាសាលា ដោយការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្ត SAGE នេះ មានគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

  1. ប៉ាន់ប្រមាណគុណភាពអភិបាលកិច្ច និងសមធម៌នៃការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិ (PA)​ ការផ្តួចផ្តើម និងសកម្មភាពនានាទាក់ទងននឹងការអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍ
  2. ដើម្បីកំណត់ និងស្វែងយល់អំពីភាពខុសគ្នាលើការយល់ដឹងដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធទទួលបានលើ គុណភាពនៃអភិបាលកិច្ច និងសមធម៌នៃការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិ PA ការផ្តួចផ្តើម និងសកម្មភាពនានាទាក់ទងនឹងការអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍ
  3. កំណត់សកម្មភាពនានាដើម្បីកែលំអអភិបាលកិច្ច និងសមធម៌លើការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិ និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជារួមលើទស្សនវិស័យនៃការគ្រប់គ្រងតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ