Welcome To RECOFTC Publications

Recent Publications

1: ชุดคำถาม-คำตอบสำหรับเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน พรบ.ป่าชุมชน 2562

Publication date22 Jul 2019
Author(s)ระวี ถาวร ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย
Editors(s)เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
PublisherRECOFTC
Format

เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว โดยออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562...

2: รวมสไลด์นำเสนอ งานสมัชชาป่าไม้ภาคพลเมือง ครั้งที่ 2 (9-10 ก.ค. 2562)

Publication date12 Jul 2019
Author(s)คณะวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ
Editors(s)เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
PublisherRECOFTC
Format

ชุดรวมสไลด์นำเสนอ งานสมัชชาป่าไม้ภาคพลเมือง ครั้งที่ 2 “รวมพลังสู่ความยั่งยืนร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลป่าไม้ไทย” วันที่ 9-10 ก.ค. 2562 ณ...

3: MYANMAR COUNTRY ENVIRONMENTAL ANALYSIS

Publication date04 Jul 2019
Author(s)World Bank
PublisherWorld Bank
Format

ASSESSING THE OPPORTUNITIES FOR SCALING UP COMMUNITY FORESTRY AND COMMUNITY FORESTRY ENTERPRISES IN MYANMAR This report was prepared by a...