RECOFTC नेपाल
जानकारी - रिकफ

रिकफको साझेदारहरू

हाम्रो साझेदारहरु

एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको सामुदायिक वनहरुमा सल्गँन हुन रिकफ्टलाई केही मुख्य तथा अन्य दातारुले सहयोग गरेको छ।

मुख्य दाताहरू

विकास र समन्वयको लागि स्विस एजेन्सी (एस्.डी.सी)

SDC


स्विडीस अन्र्तराष्ट्रिय विकस समन्वय  एजेन्सी (सीडा)

SIDA

शाही थाईल्यान्ड सरकार

Thai Govt

नेपाल कार्यक्रमका समन्वयकर्ताहरु

नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय

GoN

राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति

Chure

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष

NTNC

हीमावनती नेपाल 

Himawanti

सामुदायिक बन उपभोक्ता महांसंघ नेपाल (फेकोफन)

FECOFUN

द माउन्टेन ईन्स्टिच्युट (टी.एम.आइ)

TMI

फरेष्टएक्सन नेपाल

FA