RECOFTC नेपाल
जानकारी - रिकफ

हाम्रो टिम

the team!

तीन दशक - स्वस्थ वन को लागि दक्ष्य जनशक्ती #हामीरहाम्रोजंगल 

हाम्रो रिकफ परिवारका ९६ सदस्यहरु सबैजना कसरी एसिया प्रशान्तको सामुदायिक वनहरुलाई प्रर्वधन गर्ने भनेर खोज तलासमा लागि परेका छन् र सात वाटा देशमा औपचारिक राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु र थाईल्याण्डमा एक केन्द्रीय कार्यक्रमहरु राखेर दिगो भविश्यको सुनिश्चीतता गर्ने कार्यहरु गरेको छ।

कार्यक्रमको उदेश्य हसिलगर्नको लागि चारवटा कार्यालयका ईकाईहरु यस् प्रकार छन् ।

  1. निदेशक कार्यालय
  2. ज्ञान व्यवस्थापन र सँवाद
  3. कार्यक्रम समन्वय र प्रविधिक सहयोग
  4. कोरप्रेट सेवाहरु

रिकफ-नेपाल कार्यक्रमको कार्यालय

Mr. Shambhu Dangal

 

 

 

 

 

 

 

शम्भु दङगाल
नेपाल कार्यक्रम प्रमुख, रिकफ
shambhu.dangal@recoftc.org

 

Mr. Neeraj Katwal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

निरज कटवाल
कार्यक्रम आधिक्रित
 कार्यक्रम समन्वय र प्रविधिक सहयोग शाखा 
 neeraj.katwal@recoftc.org

 

 

Sunira Paudel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सुनीरा पौडेल 
प्रशासन आधिक्रित

sunira .paudel@recoftc.org