Welcome To RECOFTC Publications

GREEN Mekong Program Factsheet (Vietnamese)

Date
01 Apr 2015
Authors
RECOFTC
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000285
GREEN Mekong Program Factsheet (Vietnamese)

Chương trình Công bằng cho người dân và tăng cường mạng lưới ở khu vực Mekong (viết tắt GREEN Mekong) do USAID tài trợ giúp xây dựng năng lực của các nhà hoạch định chính sách và các thành phần liên quan ở cấp cơ sở trong khu vực hạ lưu sông Mekong trong việc tham gia hiệu quả vào các quá trình đa thành phần trong khu vực và trên toàn quốc liên quan tới việc giảm thiểu biến đổi khí hậu từ rừng, đồng thời tăng cường hợp tác khu vực, đẩy mạnh chia sẻ thông tin và thiết lập mạng lưới.