Welcome To RECOFTC Publications

จดหมายข่าว "CF-Net News" ฉบับที่ 5 สรุปบรรยากาศงานสมัชชาป่าไม้ภาคพลเมือง (ครั้งที่ 2) ประจำเดือนก.ค.2562

Date
23 Jul 2019
Authors
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Editors
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000344
จดหมายข่าว "CF-Net News" ฉบับที่ 5 สรุปบรรยากาศงานสมัชชาป่าไม้ภาคพลเมือง (ครั้งที่ 2) ประจำเดือนก.ค.2562

จดหมายข่าว "CF-Net News" 

“CF-Net News” หรือ ซีเอฟ เน็ท นิวส์ คือจดหมายข่าว เพื่อการเชื่อมโยง ประสานความเข้าใจและแบ่งปันข้อมูลกันภายในเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง จึงเป็นพื้นที่ของการสื่อสาร เพื่อบอกเล่าความคืบหน้า ข่าวสาร และบทความวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์กับเครือข่ายฯ โดยจะนำเสนอเป็นประจำทุกวันที่15 ของเดือน โดยเผยแพร่ทั้งทางโซเชียลมีเดีย (ไลน์ และเฟซบุ๊ค) และเว็บไซด์ 

ฉบับที่ 5 สรุปบรรยากาศงานสมัชชาป่าไม้ภาคพลเมือง ครั้งที่ 2 และชุดสื่อพรบ.ป่าชุมชน 2562 ประจำเดือนก.ค. 2562 พบกับ

บทบรรณาธิการ - เสร็จสิ้นไปอย่างเรียบร้อยแล้วกับงานสมัชชาเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ครั้งที่ 2  “รวมพลังสู่ความยั่งยืนร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไทย” เมื่อวันที่ 9-10 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา โดยรวมแล้วกิจกรรมในงานสมัชชาฯครั้งนี้มีประเด็นหลากหลายช่วยสร้างบรรยากาศกระตือรือร้นของเครือข่ายทุกประเภทป่า หน่วยงานภาครัฐที่ทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าไม้และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์กร/เครือข่ายที่เป็นพันธมิตร  สิ่งหนึ่งที่สร้างความกระปรี้กระเปร่าให้กับบรรยากาศงานสมัชชาฯ คือการปรากฎตัวของคนรุ่นใหม่ที่สะท้อนความคิดและความสนใจเข้าร่วมขบวนเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง และต้องการ “สนาม” เพื่อการทำงานอย่างจริงจังโดยมี “พี่เลี้ยง” ให้คำแนะนำตลอดการทำงาน  

กิจกรรมรณรงค์ “We are the FOREST: พลเมืองสร้างป่า เพาะกล้าไม้พันธุ์ดี 10 ล้านต้น” และกำหนดการ

เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นผู้จัดการป่าในระยะยาวให้กับประเทศ โดยจะเริ่มทำการเพาะกล้าไม้ท้องถิ่นจากป่าชุมชนในเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองใน 38 จังหวัด  ทั่วประเทศและจะทำการปลูกในระยะเวลา 1 ปีจากนี้ และจัดการดูแลโดยชุมชน ควบคู่ไปกับสร้างระบบติดตามเพื่อ ดูแลความเติบโตและร่วมสื่อสารเรื่องราวของต้นไม้ร่วมกันต่อไป 

ชุดคำถาม-คำตอบสำหรับเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน พระราชบัญญัติป่าชุมชน 2562 พร้อมดาวน์โหลดฟรีแล้ว ที่นี่


ห้ามพลาด!!! 

อ่านต่อ คลิกดาวน์โหลดนี้เลย 

หากท่านใด มีบทความหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง หรือต้องการรับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง กรุณาติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/recoftcinThailand/
หรือ https://www.recoftc.org/thailand