Welcome To RECOFTC Publications

จดหมายข่าว "CF-Net News" ฉบับที่ 8 "จับตาพ.ร.บ.ป่าชุมชน ก่อนกฎหมายจะบังคับใช้ 25 พ.ย.62" ประจำเดือนต.ค.62

Date
25 Oct 2019
Authors
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Editors
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000351

จดหมายข่าว "CF-Net News" หรือ ซีเอฟ เน็ท นิวส์ คือจดหมายข่าว เพื่อการเชื่อมโยง ประสานความเข้าใจและแบ่งปันข้อมูลกันภายในเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง จึงเป็นพื้นที่ของการสื่อสาร เพื่อบอกเล่าความคืบหน้า ข่าวสาร และบทความวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์กับเครือข่ายฯ โดยจะนำเสนอเป็นประจำทุกวันที่15 ของเดือน โดยเผยแพร่ทั้งทางโซเชียลมีเดีย (ไลน์ และเฟซบุ๊ค) และเว็บไซด์ 

ฉบับที่ 8 ประจำเดือนต.ค. "จับตาพ.ร.บ.ป่าชุมชน ก่อนกฎหมายจะบังคับใช้ 25 พ.ย.62" พบกับ

บทบรรณาธิการ - สถานการณ์การขับเคลื่อนของเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองในระยะนี้เริ่มจะเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ และยังดำเนินการกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับนโยบาย และการพัฒนาศักยภาพภายในเครือข่าย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง พวกเราต่างก็สัมผัสได้ถึงพลังของพี่น้องเครือข่ายฯที่เพิ่มมากขึ้น ๆ ในทุกมิติ กองบรรณาธิการจดหมายข่าว CF-NET NEWS ขอสรุปสถานการณ์การขับเคลื่อนให้พี่น้องเครือข่ายได้รับทราบ (อ่านต่อเพิ่มเติม)

“สิทธิชุมชน...ในช่วงหัวเลี้ยว หัวต่อ ก่อนกฎหมายป่าชุมชนบังคับใช้ 25 พ.ย. 62” โดย ระวี ถาวร ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย 

เรื่องนี้เร่งด่วน...โค้งสุดท้ายแห่งการรักษาสิทธิ์! ป่าชุมชนดั้งเดิมหลายแห่งที่ชุมชนดูแลจัดการมายาวนานกว่า 20 ปี ชุมชนกว่า 300 ที่ดูแลรักษาป่ายาวนานในรูปแบบป่าชุมชนดั้งเดิมแล้วต่อมาเป็นพื้นที่เตรียมประกาศพื้นที่อนุรักษ์จะเสียสิทธิ์ ทำให้ไม่เกิดความเป็นธรรมต่อชุมชนที่ทุ่มเทดูแลป่ามาอย่างต่อเนื่อง  หลายแห่งฟื้นฟู ดูแลจากสภาพป่าที่เสื่อมโทรมจากนโยบายที่ผ่านมาทั้งการสัมปทานป่าทั้งไม้ ไม้ไผ่ ไม้หมอนรถไฟ ฯลฯ การบุกรุกจากแรงผลักดันการส่งเสริมพืชเชิงเดี่ยว ต่อมาป่าชุมชนมีความสมบูรณ์น้ำท่า ของป่าอาหารการกิน อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ป่าชุมชนหลายแห่งที่เป็นป่าสมบูรณ์อยู่แล้วชุมชนก็ดูแลมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมามีการเร่งประกาศพื้นที่อนุรักษ์หลังปิดป่าสัมปทานทั่วประเทศ ทำให้ป่าที่ชาวบ้านดูแลหลายแห่งเป็นพื้นที่เตรียมประกาศเขตอนุรักษ์หรือเตรียมผนวกเพิ่มมีการทับซ้อนราว 300 ป่าชุมชน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากภาครัฐ แต่หลายแห่งก็หมดอายุ (อ่านต่อเพิ่มเติม) 

ห้ามพลาด!!! 

อ่านต่อ คลิกดาวน์โหลดนี้เลย 

หากท่านใด มีบทความหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง หรือต้องการรับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง กรุณาติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/recoftcinThailand/
หรือ https://www.recoftc.org/thailand