RECOFTC
Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 1 out of 1 found.

1: Bản tin Chính sách - Đổi mới Hưởng dụng Rừng ở Việt Nam

Publication date01 Aug 2011
PublisherRECOFTC

Dự án này do Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế và Xã Hội Vương quốc Anh, có sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia lâm...