Welcome To RECOFTC Publications

Browse Publications

Showing publications 1 to 2 out of 2 found.

1: Optimizing the Role of Community Forestry to Achieve the Sustainable Development Goals through the ASEAN Cooperation on Food, Agriculture and Forestry

Publication date01 Jun 2016
PublisherRECOFTC
Format

Community Forestry (CF) can play a fundamental role in achieving nearly all the SDGs through its focus on improving livelihoods,...

2: Bản tin Chính sách - Đổi mới Hưởng dụng Rừng ở Việt Nam

Publication date01 Aug 2011
PublisherRECOFTC

Dự án này do Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế và Xã Hội Vương quốc Anh, có sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia lâm...