RECOFTC ประเทศไทย
กิจกรรม

Recent Events

Oct
07
Start: End:
Location: ประเทศไทย
หลักสูตร e-learning ฟรี ที่เน้นการบูรณาการแนวคิดด้านวนศาสตร์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และสังคมที่มีความแตกต่างด้านเพศสภาพ...
Jul
30
Start: End:
Location: จ.น่าน ประเทศไทย
ขอเชิญร่วมงาน เวทีนำเสนอบันทึกข้อตกลงโครงการต้นไม้ของเรา และพิธีเปิดการปลูกต้นไม้แรกของเรา วันที่ 30 กรกฏาคม 2565 ณ เรือนเพาะชำชุมชน บ้านศรีบุญเรือง...
Jul
25
Start: End:
Location: กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เวทีสมัชชาเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ประจำปี 2565 วันที่ 25 กรกฏาคม 2565 โรงแรมมารวย กรุงเทพฯ ขอเชิญร่วมงานเวที “สมัชชาป่าไม้ภาคพลเมือง ประจำปี 2565”...
Jun
05
Start: End:
Location: จ.น่าน ประเทศไทย
งานแถลงข่าวความร่วมมือการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำกับโครงการต้นไม้ของเรา วันที่ 5 มิถุนายน 2565 (เวลา 09.00-12.30 น.) ณ เฮือนฮังต่อ อ.เมือง จ.น่าน รีคอฟ...
Feb
24
Start: End:
Location: จ.น่าน ประเทศไทย
โครงการต้นไม้ของเรา หรือ Trees4All วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (09.00-16.00 น.) ณ เรือนเพาะชำชุมชนบ้านศรีบุญเรือง เยื้องวัดศรีบุญเรือง ตำบลพงษ์...