RECOFTC ประเทศไทย
CF - NET
06 Aug 2020
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องไชน่า รีคอฟ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ดร.เดวิด แกนซ์ ผู้อำนวยการ รีคอฟ...
05 Jun 2020
กลุ่มอนุรักษ์ป่าบุญเรืองจากหมู่บ้านบุญเรืองได้ประสบความสำเร็จในการณรงค์และผลักดันให้ภาครัฐยอมรับการอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำอิงและทบทวน...
15 May 2020
จากการสำรวจโดยแผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) กับตัวแทนป่าชุมชนจำนวน 100 คนจาก 30 จังหวัดทั่วประเทศ...
28 Apr 2020
ขณะสถานการณ์การแพร่ระบาดขั้นวิกฤตของโรคโควิด-19 ส่งผลให้รัฐบาลต้องออก พ.ร.ก. ฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19อย่างเข้มงวด...
14 Feb 2020
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง...
28 Nov 2019
วันที่ 22 พ.ย. 2562 ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย และเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ร่วมกับคณะวนศาสตร์...
02 Sep 2019
ขอร่วมรำลึก 29 ปี ของสืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์คนสำคัญของไทยที่เล็งเห็นและตระหนักถึงคุณค่าการสร้างมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางคือการอยู่ร่วมกัน...
26 Aug 2019
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) และมูลนิธิรักษ์ไทย ภายใต้โครงการ Voices for Mekong Forests หรือ V4MF...
11 Jul 2019
วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ประกาศเจตนารมย์ขับเคลื่อนร่วมกันจากตัวแทนเครือข่ายทั่วประเทศ...