RECOFTC ประเทศไทย
CF - NET
14 Feb 2020
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง...
28 Nov 2019
วันที่ 22 พ.ย. 2562 ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย และเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป ร่วมกับคณะวนศาสตร์...
02 Sep 2019
ขอร่วมรำลึก 29 ปี ของสืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์คนสำคัญของไทยที่เล็งเห็นและตระหนักถึงคุณค่าการสร้างมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางคือการอยู่ร่วมกัน...
26 Aug 2019
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) และมูลนิธิรักษ์ไทย ภายใต้โครงการ Voices for Mekong Forests หรือ V4MF...
11 Jul 2019
วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ประกาศเจตนารมย์ขับเคลื่อนร่วมกันจากตัวแทนเครือข่ายทั่วประเทศ...
06 Jun 2019
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนนี้ เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ทางศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า(รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย เครือข่ายต้านโลกร้อน...
01 May 2019
เมื่อวันที่ 25-26 เมษายนที่ผ่านมา ภาคเครือข่ายภาคประชาสังคม เอ็นจีโอและหน่วยงานรัฐจำนวนกว่า 40 คน...
12 Mar 2019
ขณะนี้เวทีประชุมหารือระดับจังหวัดได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 38 จังหวัดใน 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 15 จังหวัด ภาคอีสาน 8 จังหวัด ภาคกลางและตะวันตก 6...
02 Aug 2018
งาน “รวมพลังหนุนสร้างเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง” นี้เป็นเวทีที่ได้รวบรวมเครือข่ายป่าชุมชนที่ทำงานกันมาอย่างยาวนานจาก 30 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ...