RECOFTC ประเทศไทย
CF - NET

งานรวมพลังหนุนสร้างเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง: Citizens’Forest Network (CF-NET)

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน-ภาคเหนือ เเละสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน
ที่จะกำหนดบทใหม่ของการเคลื่อนไหวของป่าชุมชน
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
แผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า

งาน “รวมพลังหนุนสร้างเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง” นี้เป็นเวทีที่ได้รวบรวมเครือข่ายป่าชุมชนที่ทำงานกันมาอย่างยาวนานจาก 30 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ และบุคคลสำคัญในวงการป่าชุมชน มาร่วมจับมือคุยกับภาคีในภาคเมือง ธุรกิจ และสื่อมวลชน ซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสของการที่จะได้ทบทวนความหมายและความสำคัญของป่าชุมชนที่มีต่อสังคมใน 30 ปีที่ผ่านมา และการก่อรูปเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง เพื่อกำหนดก้าวใหม่ของการขับเคลื่อนงานป่าชุมชนในยุคต่อไป ที่จะทำให้พลเมืองทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้ของประเทศให้สมบูรณ์และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
ในงานจะมีการเสวนา 30 ปี ป่าชุมชนสู่ป่าไม้ภาคพลเมือง พิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนป่าไม้ภาคพลเมืองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของเครือข่ายป่าชุมชนและภาคีสนับสนุนจากทั่วประเทศ

วันที่และสถานที่จัดงาน
 วันที่ 2 สิงหาคม 2561  (เวทีเปิดตัว) ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนน วิภาวดี กรุงเทพ ตั้งเเต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

ประชาสัมพันธ์งาน