RECOFTC ประเทศไทย
บทความ

วีดีโอแนะนำ FLEGT (เฟลกที)

07, September 2012
RECOFTC แผนงานประเทศไทย
In Focus

FLEGT คือ การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า คือแผนปฏิบัติการของสหภาพยุโรป (EU: อียู) ที่กำหนดขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2546 เพื่อแก้ไขปัญหาการทำไม้และการค้าไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ผิดกฎหมาย (ไม้เถื่อน)