Welcome To RECOFTC Publications

Mô hình phục hồi rừng và cải thiện sinh kế ở Việt Nam

Date
31 Aug 2022
Authors
RECOFTC
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000413
ISBN/ISSN
English: 978-616-8089-45-3; Vietnamese: 978-616-8089-47-7

Tài liệu khuyến nghị chính sách trình bày các quan hệ hợp tác giữa cộng đồng sống dựa vào rừng và Doanh nghiệp tư nhân với sự hỗ trợ của Chính phủ góp phần cải thiện sinh kế, phát triển kinh tế và phục hồi cảnh quan rừng. Đồng thời, giải quyết vấn đề thiếu các mô hình phát triển sinh kế cộng đồng hiệu quả, bền vững dựa trên thương mại lâm sản bền vững.

Tài liệu này được xây dựng dựa trên kinh nghiệm của tỉnh Nghệ An trong khuôn khổ dự án FLOURISH do RECOFTC phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An và Tổ chức Mây Tre quốc tế nhằm hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương giải quyết các thách thức trong phát triển chuỗi giá trị cây Lùng.

FLOURISH là sáng kiến nhằm phục hồi cảnh quan rừng được triển khai trong 4 năm, sử dụng các tác nhân thị trường kết hợp với lâm nghiệp cộng đồng để chống lại biến đổi khí hậu, phục hồi rừng bị suy thoái và cải thiện đời sống của cộng đồng sống dựa vào rừng. Sáng kiến này được RECOFTC triển khai ở CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam trong năm 2018. Truy cập trang web www.recoftc.org/projects/flourish để biết thêm thông tin chi tiết về Dự án.