Welcome To RECOFTC Publications

จดหมายข่าว CF-Net News ฉบับที่ 11 โค้งสุดท้ายกับการรักษาสิทธิของชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ประจำเดือนเม.ย.2563

Date
09 Apr 2020
Authors
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Editors
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000367
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง

จดหมายข่าว "CF-Net News" หรือ ซีเอฟ เน็ท นิวส์ คือจดหมายข่าว เพื่อการเชื่อมโยง ประสานความเข้าใจและแบ่งปันข้อมูลกันภายในเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง จึงเป็นพื้นที่ของการสื่อสาร เพื่อบอกเล่าความคืบหน้า ข่าวสาร และบทความวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์กับเครือข่ายฯ โดยจะนำเสนอเป็นประจำ โดยเผยแพร่ทั้งทางโซเชียลมีเดีย (ไลน์ และเฟซบุ๊ค) และเว็บไซด์

.

ฉบับที่ 11 "โค้งสุดท้ายกับการรักษาสิทธิของชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า" ประจำเดือนเม.ย. 2563 พบกับ

บทบรรณาธิการ - สำหรับความเคลื่อนไหวในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ป่าชุมชน และพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติในช่วงนี้ยังคงรุดหน้าต่อไปโดยคำนึงถึงการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองของพ.ร.บ.ป่าชุมชน ที่พยายามจะให้ความเห็นของพี่น้องประชาชนยังร่วมอยู่ในการพิจารณาจัดทำไม่ให้ถูกละเลยเพราะเกิดช่องว่างจากสถานการณ์วิกฤต และรักษาสิทธิของพี่น้องที่อาศัยและทำกินอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ในกระบวนการสำรวจแนวเขตที่ดินถือครอง  หากนิ่งนอนใจไม่ดำเนินการใดใด สถานการณ์โควิด 19 จะเร่งให้เกิดผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการสำรวจเขตที่ดินให้สำเร็จตามเวลาที่รัฐกำหนดไว้ (อ่านเพิ่มเติม) 

 

โค้งสุดท้าย 113 วัน ในการรักษาสิทธิในที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และเขตเก็บหาทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดใหม่ทดแทนได้ของชุมชนในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  โดย ระวี ถาวร ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย

 

และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มร่างหนังสือขอแจ้งความประสงค์ให้ดำเนินการสำรวจ ได้ที่ 
https://bit.ly/2wiJZPR   

 

ห้ามพลาด!!!  อ่านต่อ คลิกดาวน์โหลดนี้เลย 

หากท่านใด มีบทความหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง 
หรือต้องการรับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง กรุณาติดตามได้ที่

https://www.recoftc.org/thailand

https://www.facebook.com/recoftcinThailand/