Welcome To RECOFTC Publications

จดหมายข่าว CF-Net News ฉบับที่ 12 ประจำเดือนพ.ค.2563

Date
20 May 2020
Authors
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Editors
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000371

จดหมายข่าว "CF-Net News" หรือ ซีเอฟ เน็ท นิวส์ คือจดหมายข่าว เพื่อการเชื่อมโยง ประสานความเข้าใจและแบ่งปันข้อมูลกันภายในเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง จึงเป็นพื้นที่ของการสื่อสาร เพื่อบอกเล่าความคืบหน้า ข่าวสาร และบทความวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์กับเครือข่ายฯ โดยจะนำเสนอเป็นประจำ โดยเผยแพร่ทั้งทางโซเชียลมีเดีย (ไลน์ และเฟซบุ๊ค) และเว็บไซด์

 

ฉบับที่ 12 "ชุดคำถาม-คำตอบกลไกบริหารจัดการป่าชุมชนตาม พ.ร.บ. พร้อมจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมกับกรมป่าไม้" ประจำเดือนพ.ค. 2563 พบกับ

 

บทบรรณาธิการ - การประกาศใช้ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2562 ได้มีหนังสือจากกรมป่าไม้ส่งไปยังองค์กรภาคประชาสังคมหลายแห่งให้ไปจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมภายใต้พ.ร.บ.ป่าชุมชน ซึ่งสามารถไปทำการจดแจ้งได้ทั้งที่กรมป่าไม้ในกรุงเทพ และศูนย์ป่าไม้ตามจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรภาคประชาสังคมสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด โดยมีกำหนดระยะเวลายื่นเอกสารภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน โดยมีกำหนดระยะเวลายื่นเอกสารภายในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ซึ่งมีองค์กรภาคประชาสังคมให้ความสนใจไปจดแจ้งกัน แต่ก็ยังมีข้อสงสัย ไม่แน่ใจในบางประเด็น จดหมายข่าวซีเอฟเน็ทนิวส์ฉบับนี้ได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อย และหาคำตอบมาช่วยไขข้อสงสัยโดยจะพยายามสรุปเป็นคำอธิบายที่เข้าใจง่าย (อ่านเพิ่มเติม) 

 

ชุดถาม-ตอบ ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวแทนและกลไกบริหารจัดการป่าชุมชนตามพ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562 สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมได้ ที่นี่

 

ความก้าวหน้าเกี่ยวกับอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562  ทางส่วนนโยบายและกฏหมายป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าตามลำดับ

 

ห้ามพลาด!!!  อ่านต่อ คลิกดาวน์โหลดนี้เลย 

หากท่านใด มีบทความหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง 
หรือต้องการรับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง กรุณาติดตามได้ที่

https://www.recoftc.org/thailand

https://www.facebook.com/recoftcinThailand/