Welcome To RECOFTC Publications

จดหมายข่าว CF-Net News ฉบับที่ 15 "เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองกับการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้" ประจำเดือนม.ค.-มี.ค. 2564

Date
26 Mar 2021
Authors
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Editors
เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง
Publisher
RECOFTC
Serial No.
0000388

จดหมายข่าว "CF-Net News" หรือ ซีเอฟ เน็ท นิวส์ คือจดหมายข่าว เพื่อการเชื่อมโยง ประสานความเข้าใจและแบ่งปันข้อมูลกันภายในเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง จึงเป็นพื้นที่ของการสื่อสาร เพื่อบอกเล่าความคืบหน้า ข่าวสาร และบทความวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์กับเครือข่ายฯ โดยจะนำเสนอเป็นประจำ โดยเผยแพร่ทั้งทางโซเชียลมีเดีย (ไลน์และเฟซบุ๊ค) และเว็บไซด์

ฉบับที่ 15 เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองกับการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้  / ฉบับประจำเดือนม.ค.-มี.ค. 2564 พบกับ

บทบรรณาธิการ – ในห้วงเวลานี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นปัญหาร่วมของทุกประเทศทั่วโลกที่สร้างการเปลี่ยนแปลงมากมายและนำไปสู่วิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่ นาทีนี้ใครคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงหรืออายุมากเกินกว่าจะเปลี่ยนแปลงอาจต้องคิดใหม่ เช่นเดียวกัน การขับเคลื่อนของเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองต้องปรับตัวให้สามารถเดินหน้าต่อไป การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกที่สองในประเทศไทยมาพร้อมกับการส่งท้ายปี พ.ศ.2563 และต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์ที่ว่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเครือข่ายให้ล่าช้าไปบ้างแต่ไม่ถึงกับทำให้เกิดการหยุดนิ่ง กองบรรณาธิการจดหมายข่าว CF-NET News จะประมวลสรุปการดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมืองมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับทราบความเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมา (อ่านเพิ่มเติม)

ไฮไลท์แนะนำ สรุปประเด็นที่สังคมให้ความสนใจกับวงเสวนา “ไร่หมุนเวียนกับการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้” เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา ร่วมจัดโดยศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักข่าวพลเมือง และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   (อ่านเพิ่มเติม)

ข่าวสารเกี่ยวกับอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562  สำหรับพี่น้องเครือข่ายฯและผู้สนใจเกี่ยวกับร่างอนุบัญญัติภายใต้พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.2562  ทางส่วนนโยบายและกฏหมายป่าชุมชน สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าตามลำดับ (อ่านเพิ่มเติม)

ห้ามพลาด!!!  อ่านต่อ คลิกดาวน์โหลดนี้เลย 

หากท่านใดมีบทความหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง หรือต้องการรับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง กรุณาติดตามได้ที่

https://www.recoftc.org/thailand

https://www.facebook.com/recoftcinThailand/