RECOFTC ประเทศไทย
กิจกรรม

งานเปิดตัวโครงการต้นไม้ของเรา หรือ Trees4All

Feb 24
2022
Location
จ.น่าน ประเทศไทย
Tree for All event

โครงการต้นไม้ของเรา หรือ Trees4All

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  (09.00-16.00 น.)

ณ เรือนเพาะชำชุมชนบ้านศรีบุญเรือง เยื้องวัดศรีบุญเรือง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวโครงการต้นไม้ของเรา

 

โครงการ “ต้นไม้ของเรา” หรือ Trees4All จะสร้างให้เกิดกลไกในการเชื่อมโยงพวกเราที่ได้รับประโยชน์จากป่าให้ถึงคนในท้องถิ่น ด้วยความเชื่อว่าต้นไม้และป่าจะฟื้นฟูและเติบโตขึ้น ด้วยการที่ทำให้คนในท้องถิ่นอยู่รอดได้ หากทุกภาคส่วนร่วมช่วยเหลือ เราจะมีต้นไม้เพิ่มขึ้นและระบบนิเวศที่ฟื้นคืนกลับมาได้

                 “เพราะการปลูกต้นไม้ครังนี คือการปลูกต้นไม้เพื่อพวกเราทุกคน” 

กิจกรรมไฮไลท์ พบกับเสวนาต้นไม้ของเรา

  • ยอด-บอล รายการหนังพาไป
  • เข็มอัปสร สิริสุขะ นักแสดงและ ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ ‘Little Big Green’
  • คุณคมวิทย์ บุญธำรงกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัทไพร์ซ ออฟ วู้ด
  • คุณอธิวัฒน์ สุธรรม ผู้จัดการสถาบันการเงินชุมชนสันติสุข กลุ่มรักษ์สันติสุข
  • คุณสุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการ ChangeFusion
  • คุณณัชพล พรมคำ ผู้ประกอบการชุมชนอำเภอสันติสุข

พร้อมกับสามารถเข้าร่วมเวิร์คชอปร่วมกับชุมชน เช่น การเพาะกล้าต้นไม้จากเมล็ดพันธุ์ป่าชุมชน การผลิตน้ำสมุนไพรตรีผลา การอุ๊กผ้า หรือ การพิมพ์ลายใบไม้ไว้บนผืนผ้า และสามารถชิมและซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์จากชุมชน

หมายเหตุ สำหรับชาวจังหวัดน่านและใกล้เคียงสามารถสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งในการร่วมกิจกรรมในพื้นที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อได้ที่ Inbox https://www.facebook.com/recoftcinThailand/

Tree for All event