RECOFTC ประเทศไทย
ข่าวสาร
10 Oct 2019
วันที่ 9-10 ต.ค. 62 ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย และเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป...
13 Sep 2019
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก(รีคอฟ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมฅนรักษ์ถิ่น...
02 Sep 2019
ขอร่วมรำลึก 29 ปี ของสืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์คนสำคัญของไทยที่เล็งเห็นและตระหนักถึงคุณค่าการสร้างมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางคือการอยู่ร่วมกัน...
26 Aug 2019
ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) และมูลนิธิรักษ์ไทย ภายใต้โครงการ Voices for Mekong Forests หรือ V4MF...
11 Jul 2019
วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ประกาศเจตนารมย์ขับเคลื่อนร่วมกันจากตัวแทนเครือข่ายทั่วประเทศ...
06 Jun 2019
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนนี้ เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ทางศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า(รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย เครือข่ายต้านโลกร้อน...
31 May 2019
เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า(รีคอฟ) แผนงานประเทศไทย วิทยาลัยชุมชนน่าน และมูลนิธิฮักเมืองน่าน...
01 May 2019
เมื่อวันที่ 25-26 เมษายนที่ผ่านมา ภาคเครือข่ายภาคประชาสังคม เอ็นจีโอและหน่วยงานรัฐจำนวนกว่า 40 คน...