RECOFTC ประเทศไทย
กิจกรรม

งานแถลงข่าวความร่วมมือการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำกับโครงการต้นไม้ของเรา

Jun 05
2022
Location
จ.น่าน ประเทศไทย
เสวนาออนไลน์

 งานแถลงข่าวความร่วมมือการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำกับโครงการต้นไม้ของเรา

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 (เวลา 09.00-12.30 น.)

ณ เฮือนฮังต่อ อ.เมือง จ.น่าน

รีคอฟ ประเทศไทย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน เครือข่ายโรงแรมสีเขียว กลุ่มรักษ์สันติสุข ชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดน่าน และสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ขอเชิญร่วมงานแถลงความร่วมมือ เพื่อนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ด้วยการปลูกต้นไม้กับคนในท้องถิ่น

พบกับไฮไลท์เสวนา “การลดคาร์บอนจากการท่องเที่ยวด้วยภาคป่าไม้” ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

 • คุณโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน
 • คุณชาญชัย ลิ้มสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
 • ผู้แทนจากสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ. หรือ TEATA)
 • คุณจันทิรา​ ชินสุขเสริม ประธานเครือข่ายโรงแรมสีเขียว
 • คุณอธิวัฒน์ สุธรรม ผู้จัดการสถาบันการเงินชุมชนสันติสุข กลุ่มรักษ์สันติสุข
 • คุณวรางคณา รัตนรัตน์ ผู้อำนวยการ รีคอฟ ประเทศไทย

พร้อมกับกิจกรรมมากมาย

 • รับส่วนลดการเข้าพักและรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในที่พักและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยการใส่ #treesforall โพสเฟสบุ๊คของท่าน ซึ่งส่วนลดนี้จะนำไปบริจาคเพื่อการปลูกต้นไม้ในโครงการต้นไม้ของเรา
 • เมื่อเข้าพักและรับประทานอาหารในที่พักและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ สามารถบริจาคเงินเพิ่มเติมผ่าน https://taejai.com/th/d/tree-for-all/
 • ตัววัดคาร์บอน footprint จากการท่องเที่ยวของคุณ กับประเมินจำนวนคาร์บอนที่ต้นไม้จะดูดซับได้ 
 • ร่วมเป็นอาสาสมัครเพาะกล้าจากเมล็ดไม้ท้องถิ่น ณ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
 • ร่วมเดินทางไปปลูกต้นไม้กับโครงการต้นไม้ของเรา ณ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ในเดือนกรกฎาคม
 • ร่วมทริปกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ. หรือ TEATA) กับเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำในจังหวัดน่าน
 • เชิญชวนให้ทุกคนติด #treesforall #ต้นไม้ของเรา #อากาศของเรา #ปลูกคนละต้นเพื่อป่าต้นน้ำ #ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ #LowCarbonTourism

poster