RECOFTC កម្ពុជា
ព្រឹត្តិការណ៍

Recent Events

Mar
05
Start: End:
Location: កំពង់ចាម
គោលបំណងនៃ​សិក្ខាសាលានេះមាន​ដូចខាងក្រោម៖ ១. ពង្រឹង​បណ្តាញស្រ្តី​ក្នុងសហគមន៍តំបន់ការពារ​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ការចែករំលែក​ព័ត៌មាន បទពិសោធន៍ និង​បញ្ហា​ដែល​...
Feb
17
Start: End:
Location: ខេត្តក្រចេះ
គោលបំណងនៃ​សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលរួមមាន បង្ហាញពី​បញ្ហាយេនឌ័រសំខាន់ៗដែល​កើតមាន​ក្នុងវិស័យព្រៃឈើ (ភាពជាតំណាង ផលប្រយោជន៍ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំំ)...
Dec
31
Start: End:
Location: ខេត្តស្ទឹងត្រែង
កិច្ចប្រជុំនេះ​មានគោលបំណង៖ ពិនិត្យលើរបាយការណ៍ពីបណ្តាញសហគមន៍ព្រៃឈើ និងពិភាក្សារកដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដែលលើក​ឡើង​ដោយ​បណ្តាញ​សហគមន៍​ព្រៃឈើ...
Dec
27
Start: End:
Location: ខេត្តព្រះវិហារ
កិច្ចប្រជុំនេះ​មានគោលបំណង៖ ពិនិត្យលើរបាយការណ៍ពីបណ្តាញសហគមន៍ព្រៃឈើ និងពិភាក្សារកដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដែលលើក​ឡើង​ដោយ​បណ្តាញ​សហគមន៍​ព្រៃឈើ...
Dec
27
Start: End:
Location: ខេត្តក្រចេះ
កិច្ចប្រជុំនេះ​មានគោលបំណង៖ ពិនិត្យលើរបាយការណ៍ពីបណ្តាញសហគមន៍ព្រៃឈើ និងពិភាក្សារកដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដែលលើក​ឡើង​ដោយ​បណ្តាញ​សហគមន៍​ព្រៃឈើ...