RECOFTC Viet Nam
News
02 Oct 2020
Care about forests, the biodiversity they hold, and their role in mitigating climate change and ensuring human health and security? Yes! Then you...
21 Dec 2018
From 17-18 December 2018, RECOFTC - Viet Nam Country Programme and Nghe An Forest Protection and Development Fund organize the National Inception...
20 Sep 2018
In recent years, non-state actors (NSAs) across the Greater Mekong Subregion (GMS) have shifted their mindsets from that of conventional extension...
09 Jul 2018
Most recently, under policy component of the Responsible Asia Forestry & Trade (RAFT) project, VNFOREST and RECOFTC co-organized a consultation...
23 May 2018
Bản tin chính sách đánh giá việc thực hiện Thông tư 38 với các tác động tích cực, các mặt tồn tại và các khuyến nghị sửa đổi. Trong khi đó, Bài báo...
22 Mar 2018
Phương pháp MA&D đặc biệt phù hợp với các cơ sở kinh doanh dựa trên các sản phẩm tài nguyên thiên nhiên cần được bảo vệ hoặc bảo tồn vì nó gắn kết...
10 Mar 2018
Gần 50 đại biểu từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức NGO, các thành viên Hội Chủ rừng (HCR) tham gia dự án từ ba tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Quảng Ninh,...
06 Jan 2018
Gần 50 đại biểu tham dự là các đại biểu từ các cơ quan chính phủ (Bộ NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp), các cơ quan đối tác, đại diện các cơ quan lâm...
27 Sep 2017
Đây là một trong chuỗi các hoạt động nâng cao năng lực cho Hội viên HCR, thuộc Dự án Thúc đẩy thành lập và xây dựng năng lực cho Hội Chủ Rừng Việt...