RECOFTC ສປປ ລາວ
ກິດຈະກຳ

Recent Events

Jan
18
Start: End:
Location: Grand Vientiane Hotel, Vientiane Capital, Lao People’s Democratic Republic
RECOFTC Lao PDR and Open Development Laos will host a training on data literacy for members of Lao civil society organizations that support good...
Mar
05
Start: End:
Location: ໂຮງຮຽນມັດຖະຍົມສົມບູນ ນາຕານ, ເມືອງພຽງ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນປ່າໄມ້ໂລກ (International Day of Forests) ໂຄງການຟໍຼລີດ (FLOURISH) ຮ່ວມດ້ວຍ ໂຄງການ V4MF ພາຍໃຕ້ ອົງການລີຄອບ ປະຈຳ ສ ປ ປ ລາວ...
Dec
16
Start: End:
Location: Department of Labour and Social Welfare, Xayaboury Province, Lao People’s Democratic Republic
RECOFTC and the Lao PDR Ministry of Labour and Social Welfare are hosting a workshop on gender roles and occupational safety and health in the wood...
Mar
02
Start: End:
Location: Luang Prabang and Xiengkhouang
ສູນຝຶກອົບຮົມປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ (RECOFTC) ໂດຍຜ່ານການໂຄງການ “ການປັບປຸງ ການຮັບຮູ້ສິດຄອບຄອງນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມປະເພນີ...
Mar
02
Start: End:
Location: Attapue Province
ອົງການ RECOFTC ຜ່ານໂຄງການ Voices for Mekong Forests (V4MF) ກຳລັງຈັດກອງປະຊຸມ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມງານຢູ່ເມືອງປາກລາຍ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ....