RECOFTC
FLOURISH

Hội thảo Khởi động dự án FLOURISH

Dec 17
2018
-
18
Location
Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Trong 2 ngày 17 và 18 tháng 12 năm 2018, Văn phòng Chương trình Quốc gia RECOFTC Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khởi động dự án "Phục hồi cảnh quan rừng sản xuất, theo cơ chế giảm phát thải khí nhà kính từ nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (REDD+) và đối tác tư nhân -  cộng đồng"