RECOFTC Việt Nam
Giới thiệu

Đội ngũ cán bộ của chúng tôi

RECOFTC group

Với nền tảng đa dạng và những kĩ năng đặc biệt liên quan đến các mảng chủ đề và công việc của RECOFTC, đội ngũ cán bộ phát triển nhanh của Trung tâm gắn kết niềm đam mê giúp đỡ các cộng đồng quản lý rừng tốt hơn tại châu Á-Thái Bình Dương nói chung và tại Việt Nam nói riêng. 

Hiện tại, chương trình của RECOFTC tại Việt Nam có 6 cán bộ (Điều phối viên chương trình quốc gia, Cán bộ hành chính và kế toán, Điều phối viên đào tạo, Cán bộ truyền thông, Cán bộ dự án và Thực tập sinh), đã và đang làm việc tại văn phòng của chương trình với vai trò cán bộ chủ chốt. Ngoài ra còn có một cán bộ dự án thuộc dự án Tăng cường Năng lực cho REDD+ cấp cơ sở và một thực tập sinh hỗ trợ chương trình lâm nghiệp cộng đồng.

Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tuyển dụng cán bộ dự án, nhân viên bán và toàn thời gian, tùy thuộc vào tiến độ dự án. Ngoài ra, hàng năm RECOFTC Việt Nam tuyển dụng thực tập sinh, ưu tiên cho cán bộ nhà nước đang làm việc trong lĩnh vực phát triển lâm nghiệp cộng đồng.

Cơ cấu Tổ chức của RECOFTC - Chương trình Quốc gia Việt Nam

Bà Lý Thị Minh Hải
Giám đốc Quốc gia
RECOFTC - Chương trình Quốc gia Việt Nam

Ông Vũ Hữu Thân
Điều phối viên Đào tạo

Nguyễn Mai Phương
​​​​​​
Cán bộ Hành chính Kế toán

Trần Văn Châu
Điều phối viên Lâm nghiệp Cộng đồng