RECOFTC Việt Nam
Tin tức
20 Oct 2018
In the process of contributing to improve forestry policies, civil society organizations have bridged local communities especially ethnic minorities...
20 Sep 2018
In recent years, non-state actors (NSAs) across the Greater Mekong Subregion (GMS) have shifted their mindsets from that of conventional extension...
22 Aug 2018
Trong những tháng gần đây, RECOFTC - Trung tâm vì Con người và Rừng Chương trình Quốc gia Việt Nam (VCP) đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây...
19 Aug 2018
Với chủ đề: “Rừng là chúng ta: Tại sao rừng quan trọng”, Diễn đàn đã thảo luận về quyền và vai trò của các cộng đồng dân cư, của phụ nữ, giới trẻ,...
09 Jul 2018
Dự án “Quản lý rừng bền vững và Thương mại lâm sản có trách nhiệm” (viết tắt là RAFT 3) được thực hiện bởi các đối tác Tổng cục Lâm nghiệp (Vụ Phát...
23 May 2018
Bản tin chính sách đánh giá việc thực hiện Thông tư 38 với các tác động tích cực, các mặt tồn tại và các khuyến nghị sửa đổi. Trong khi đó, Bài báo...
22 Mar 2018
Phương pháp MA&D đặc biệt phù hợp với các cơ sở kinh doanh dựa trên các sản phẩm tài nguyên thiên nhiên cần được bảo vệ hoặc bảo tồn vì nó gắn kết...
10 Mar 2018
Gần 50 đại biểu từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức NGO, các thành viên Hội Chủ rừng (HCR) tham gia dự án từ ba tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Quảng Ninh,...
06 Jan 2018
Gần 50 đại biểu tham dự là các đại biểu từ các cơ quan chính phủ (Bộ NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp), các cơ quan đối tác, đại diện các cơ quan lâm...