RECOFTC Việt Nam
Tin tức
02 Oct 2020
Có phải rừng và đa dạng sinh học rừng có chức năng giảm thiểu những tác động của biến đổi khí hậu và duy trì sức khỏe cũng như cuộc sống của con...
21 Dec 2018
From 17-18 December 2018, RECOFTC - Viet Nam Country Programme and Nghe An Forest Protection and Development Fund organize the National Inception...
20 Sep 2018
In recent years, non-state actors (NSAs) across the Greater Mekong Subregion (GMS) have shifted their mindsets from that of conventional extension...
09 Jul 2018
Dự án “Quản lý rừng bền vững và Thương mại lâm sản có trách nhiệm” (viết tắt là RAFT 3) được thực hiện bởi các đối tác Tổng cục Lâm nghiệp (Vụ Phát...
23 May 2018
Bản tin chính sách đánh giá việc thực hiện Thông tư 38 với các tác động tích cực, các mặt tồn tại và các khuyến nghị sửa đổi. Trong khi đó, Bài báo...
22 Mar 2018
Phương pháp MA&D đặc biệt phù hợp với các cơ sở kinh doanh dựa trên các sản phẩm tài nguyên thiên nhiên cần được bảo vệ hoặc bảo tồn vì nó gắn kết...
10 Mar 2018
Gần 50 đại biểu từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức NGO, các thành viên Hội Chủ rừng (HCR) tham gia dự án từ ba tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Quảng Ninh,...
06 Jan 2018
Gần 50 đại biểu tham dự là các đại biểu từ các cơ quan chính phủ (Bộ NN&PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp), các cơ quan đối tác, đại diện các cơ quan lâm...
27 Sep 2017
Đây là một trong chuỗi các hoạt động nâng cao năng lực cho Hội viên HCR, thuộc Dự án Thúc đẩy thành lập và xây dựng năng lực cho Hội Chủ Rừng Việt...