RECOFTC Việt Nam
Câu chuyện
Stories of Change
Họ là những người đã có nhiều năm tham gia các hoạt động phát triển sinh kế cộng đồng, bảo vệ rừng, bảo tồn cảnh quan rừng ở khu vực Đông Nam Á....
Notes from the Field
In the prosperous timber industry of Viet Nam, more than 50 percent of the labor is conducted by women. This observation by Ms. Van of the Vietnam...
Stories of Change
A group of forest owners in Viet Nam banded together to create VIFORA, helping bring about positive change for their communities.
Notes from the Field
In the pursuit of equality, securing the right to govern one’s land is an imperative step. The implications of doing so are vital: the subsequent...
Stories of Change
Nguyen Khac Lam, from the Nghe An Forest Protection and Development Fund, uses participatory and bottom up approaches in transforming forest...
Stories of Change
A women’s group in Hang Hai village are making a difference by encouraging community members not to participate in destructive forest activities....
Stories of Change
Tôi tên là Hoàng Thị Chuyên, người dân tộc Tày, sinh sống tại Làng Ba Khê, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Tôi là Chủ tịch Hội phụ nữ...
Stories of Change
Cách đây vài năm, khi đi bộ dọc theo một vạt rừng, ông Định ngửi thấy mùi ngai ngái của những cây rừng và cỏ mới đốt. Lại gần hơn, ông thấy khói nghi...
Practitioner's Insights
A video about climate change mitigation and adaption in Viet Nam