RECOFTC Việt Nam
Tin tức

Hội thảo tập huấn về kỹ năng huy động nguồn lực cho Hội viên Hội Chủ rừng Việt Nam

Từ ngày 25 đến 27 tháng 9 năm 2017, RECOFTC đã tổ chức Hội thảo tập huấn về kỹ năng huy động nguồn lực cho các hội viên chủ chốt của Hội chủ rừng (HCR) Việt Nam.

Đây là một trong chuỗi các hoạt động nâng cao năng lực cho Hội viên HCR, thuộc Dự án Thúc đẩy thành lập và xây dựng năng lực cho Hội Chủ Rừng Việt Nam (VIFORA). 

Hội viên HCR tham gia hội thảo tập huấn lần này đến từ các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Quảng Ninh. 

tap huan

Huy động nguồn lực là quá trình thực hiện hành động để xác định, thu thập và sử dụng các nguồn lực khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu của một tổ chức. Huy động nguồn lực cũng được định nghĩa là một quá trình xác định các nguồn lực cần thiết cho sự phát triển, sử dụng đúng và phát huy các nguồn lực sẵn có đồng thời tìm kiếm, mở rộng cơ hội tiếp cận các nguồn lực khác để đưa tổ chức ngày càng phát triển.

tap huan 2

Đối với Hội viên HCR cấp địa phương, hiểu đúng các khái niệm cơ bản về nguồn lực và huy động nguồn lực, đồng thời nắm được các kỹ năng huy động nguồn lực cơ bản đóng vai trò quan trọng để các Chi hội dần phát triển bền vững, đóng góp cho sự phát triển của HCR Việt Nam. Với mục tiêu trên, Hội thảo được tổ chức trong ba ngày với nội dung tập trung vào các khái niệm cụ thể như, Huy động nguồn lực là gì, Tại sao cần huy động nguồn lực, cách phân loại các loại nguồn lực (tài sản con người, tài sản tự nhiên, tài sản vật chất, tài sản tài chính, tài sản xã hội, tài sản văn hóa…), và Vai trò của lãnh đạo trong việc huy động nguồn lực.

tap huan 3

Hội thảo còn đề cập đến các khía cạnh rộng hơn như các hình thức huy động nguồn lực, bao gồm Các hoạt động tạo thu nhập, Xác định sự hỗ trợ từ các quỹ, Thiết lập và duy trì quan hệ với các nhà tài trợ cá nhân, Thu hút tài trợ của các doanh nghiệp và các nguồn khác. Đối với những vấn đề được Tập huấn, Hội viên HCR 3 tỉnh cũng có cơ hội trao đổi về tình hình nguồn lực/ cách huy động hiện nay tại địa phương và được phát tài liệu đọc thêm.

ket thuc hoi thao