Câu chuyện về cây Lùng, “ngân hàng tại nhà” của Việt Nam

01 June 2021
RECOFTC
Talk of the Forest
Ở Nghệ An, dự án FLOURISH đang làm việc với chính quyền và doanh nghiệp địa phương giúp cộng đồng và đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số phục hồi và hưởng lợi từ rừng Lùng.

Khi chị Nông Thị Hường nói v ý nghĩa ca cây Lùng đối với mình và cng đồng dân tc Thái min núi phía Tây Nghệ An, ch đã k mt câu chuyn v s chuyn đổi kinh tế, sinh thái và cá nhân.

bản ca ch, thu nhp đã tăng lên và đời sng ca người dân được ci thin - tt c là nh nhng cách thc mới trong qun lý, s dng và kinh doanh Lùng.

Chị Hường cho biết: “Bt c khi nào cn tin, tôi có th thu hoch và bán Lùng”. Ging như nhiu người khác trong cng đồng ca mình, chị Hường gi rng Lùng ca mình là “mt ngân hàng ngay ti nhà”.

Tuy nhiên, ch vài năm trước đây, rng Lùng đây đã b cn kit nhanh chóng và có nguy cơ biến mt hoàn toàn. Thay đổi đang din ra thông qua mt sáng kiến phc hi cnh quan rng có tên là FLOURISH- Hưng thnh. 

Sáng kiến FLOURISH đang giúp hàng trăm người dân như chị Hường thc hin các bước phc hồi rng Lùng, phát trin sinh kế bn vng và góp phn làm giảm tác động của biến đổi khí hu. Cách làm vic vi cng đồng, chính quyn địa phương và khu vc tư nhân đang ch ra hướng đi để đạt được các mc tiêu kinh tế, xã hi và môi trường quy mô cnh quan. 

Nhiu thp k cn kit

Chị Hường sng ti bn Xt 1 xã Châu Thng, huyn Qu Châu, tnh Ngh An. T bao đời nay, người dân Ngh An sng da vào mt loài tre có tên địa phương là cây Lùng (Bambusa longissima sp. Nov). H s dng sản phẩm từ Lùng như  vt liu để sn xut nhiu  sản phm - t tăm xa răng đến hàng rào, giđèn lng. Ngoài vic thu hoch Lùng  để s dng cho nhu cầu gia đình, người dân cũng bán Lùng nguyên liệu. Đây là ngun thu nhp chính ca các h gia đình min núi Ngh An, nơi có Lùng, đóng góp khoảng 14,2% tng thu nhp trung bình hàng năm. 

Tuy nhiên,  vào gia nhng năm 2010, vic khai thác quá mc đã tàn phá ngun tài nguyên mà rt nhiu người sng ph thuc vào. Điu này không ch xảy ra  bn của chị Hường mà còn các bn khác có Lùng thuộc các huyn Qu Châu và Quế Phong ca tnh Ngh An.

Chị Hường cho biết các thành viên trong cng đồng thiếu kiến thc k thut v qun lý bn vng rng Lùng . Ch nói: “H tn thu Lùng  bt k tui và cht lượng,  không để li bt k cây Lùng m nào để to ra cây con..." 

Chị Hường cho biết thêm, vic thiếu các bin pháp thc thi pháp lut vi người khai thác Lùng trái phép và v thế yếu ca cng đồng đối vi người mua Lùng cũng góp phn làm cho rng Lùng địa phương b cn kit nhanh chóng.

Cách tiếp cn mi

Để th nghim các gii pháp cho nhng thách thc kể trên, sáng kiến ​​FLOURISH ca RECOFTC bt đầu áp dng vi bn ca chị Hường và bn bn khác gn đó vào năm 2019. 

Vi s tài tr ca chính ph Đức thông qua Sáng kiến ​​Khí hu Quc tế (IKI), RECOFTC đã hp tác vi Qu Bo v và Phát trin rng tnh Ngh An và T chc Mây Tre quc tế (INBAR) giúp cng đồng phục hồi rừng Lùng và s dng rừng Lùng cho sinh kế bn vng.

D án kéo dài 4 năm đã tập huấn cho hàng trăm người dân trong xã v k thut qun lý, thu hoch, sơ chế Lùng và k thut nhân ging Lùng bằng phương pháp tách gốc để từng bước phc hi rng Lùng. K thut này liên quan đến vic chn mt cm gm hai hoc ba thân Lùng, đánh bu và trng li ở nơi khác để tạo ra cây Lùng mi. 

Chị Hường nm trong s nhng người được tập huấn kỹ thuật cùng vi 15 thành viên khác trong cng đồng. Ch đã thc hành nhân ging Lùng trên din tích rng 0,23 ha. Chị cho biết: “Kỹ thut nhân ging Lùng rt d hc và d áp ​​dng, din tích rng Lùng mi ca chúng tôi đã phát trin tt, t l sng đạt khong 90%”. 

Nong Thi Huong leads the way as her community harvests lung bamboo.
Chị Nông Thị Hường cùng cộng đồng thu hoạch cây Lùng

“Sáng kiến​​ này đã hỗ trợ các hộ dân ở cả 5 bản gồm 84 nam và 37 nữ trong việc đàm phán và ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Đức Phong có trụ sở tại Thành phố Vinh và các cơ sở tại các xã của huyện Quỳ Châu. Theo các thỏa thuận hợp tác này, công ty cam kết thu mua Lùng với giá thỏa thuận và số lượng lớn, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm Lùng để tạo thu nhập cho các hộ”, chị Hường cho biết thêm. 

Công ty Đức Phong sử dụng Lùng làm chao đèn và giỏ xuất khẩu sang Châu Âu. Công ty phục vụ một thị trường quốc tế đang phát triển tiêu thụ các sản phẩm Lùng của Việt Nam, hiện trị giá hơn 300 triệu đô la Mỹ một năm. Ví dụ, xuất khẩu hàng mây tre đan sang Liên minh Châu Âu đã tăng 12,3% (link tiếng Anh) tính đến tháng 9 năm 2020, đạt 13,4 triệu đô la Mỹ. 

Local woman makes bamboo strips at the bamboo pre-processing unit of Duc Phong company, Chau Thang commune, Nghe An.
Phụ nữ địa phương làm việc tại cơ sở sơ chế tre, nứa của công ty Đức Phong, xã Châu Thắng, Nghệ An.

Đặc bit, giao dịch này vi thị trường Châu Âu thúc đẩy vic qun lý rng Lùng mt cách hp lý nh các điu khon v tính bn vng trong Hip định Thương mi T do Vit Nam - EU năm 2019. Điu này giúp các cng đồng như cng đồng của chị Hường, nhng người đang khôi phc rng Lùng, tham gia vào chui cung ng quc tế

Ông Lương Văn Phi, Trưởng nhóm thu hoch Lùng tại bản Ban, xã Châu Thng, cho biết: “Các tha thun hợp tác nhm thúc đẩy sn xut và kinh doanh Lùng bn vng bng cách tăng cường s hp tác gia cng đồng địa phương và công ty Đức Phong, đồng thi thng nht các điu khon kinh doanh, hai bên cam kết cùng nhau qun lý và bo v rng Lùng để có th khai thác bn vng.” 

Bo đảm quyn

Để sinh kế thc s bn vng và để người dân có động lc phc hồi rng Lùng, h cn được đảm bo quyn đối vi đất và rng. 

Theo quy trình giao đất lâm nghip ca Chính ph, người dân có quyền đăng kí được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời hạn từ 20 đến 50 năm đối vi đất rng. Nếu không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân không th trng và khai thác Lùng mt cách hp pháp. Tuy nhiên, quy trình cp phép không được các cng đồng vùng sâu vùng xa và đặc bit là các dân tc thiu s biết đến như người Thái các bn nơi RECOFTC đang trin khai d án.  

Để gii quyết vn đề này, sáng kiến FLOURISH đã đào to các thành viên cng đồng v lp bn đồ rng, xác định ranh gii và thủ tục đăng kí được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến cui năm 2020, d án đã giúp 241 h dân huyn Quế Phong và huyn Qu Châu đăng kí cp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành công, trên tng diện tích  hơn 1.550 ha.

Villagers practice forest location mapping and identification of forest boundaries to prepare applications for forest land allocation and forest title certification, also known as Red book, Tuc Pang village, Dong Van commune, Nghe An, Viet Nam.
Người dân thực hành lập bản đồ vị trí rừng và xác định ranh giới rừng để lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và rừng ở bản Tục Pang, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Như chị Hường gii thích, đảm bo quyn sdng đất và rừng s khuyến khích vic phc hi Lùng, do đó cng c quyn ca người dân. 

Ch nói: “Chính quyn địa phương pht nhng người không bo v đất rng ca họ, khi chúng tôi bo v tt rng Lùng, h không th pht chúng tôi hoc tch thu đất ca chúng tôi. Chúng tôi phi bo đảm các quyn ca mình đối vi đất đai ca mình”.

Phó Giám đốc Qu Bo v và Phát trin rng Ngh An, ông Phm Bá Hùng nhn mnh các tác động môi trường ca d án. 

Ông Phm Bá Hùng nói “Trước khi có d án, đã có s lãng phí ln v tài nguyên. Ch có 50 đến 60% sn lượng thu hoch được s dng trong chui sn xut. Hu hết các phế phm to ra trong quá trình khai thác. Sau khi khai thác Lùng, người dân địa phương không phát quang. Phần không sử dụng sau khai thác này đôi khi có th gây cháy rng vào mùa khô và nm bnh đe da rng Lùng vào mùa mưa. Vì khai thác quá mc, rng Lùng không th tái sinh đủ nhanh.” 

Ông Phm Bá Hùng bổ sung “Bng cách gii thiu thành công k thut nhân ging Lùng và nâng cao nhn thc ca cng đồng địa phương, d án đã giúp qun lý bn vng rng Lùng. Điu này s góp phn phc hi cnh quan rng và bo tn tài nguyên đất và nước, ngoài ra cũng s giúp gim phát thi khí nhà kính trong dài hn”.

Thay đổi cuc sng

Chị Hường cho rng bng cách khôi phc rng Lùng ti địa phương, ci thin cách qun lý rng, trao quyn và phát trin quan h đối tác vi khu vc tư nhân, d án đã ci thin cuc sng ca người dân địa phương. 

Ch nói: “D án đã giúp cng đồng ca tôi bo tn Lùng và duy trì sinh kế ca chúng tôi. Bây gi chúng tôi biết cách thu hoch Lùng và sau đó trng li rng Lùng. Vic khai thác Lùng quá mc đã được chấm dứt và t l khai thác Lùng trái phép đã gim đáng k so vi trước khi có d án. Chúng tôi đã được hưởng li t hp tác gia các thành viên trong cng đồng và công ty Đức Phong, công ty thu mua tt c Lùng mà chúng tôi thu hoch vi giá n định”

Ch cũng cho biết thu nhp trung bình t vic bán Lùng đã tăng gp đôi lên 15 đến 17 triu đồng mi năm, sau khi cng đồng địa phương hc hi và áp dng thu hoch bn vng và sơ chế nguyên liu. 

Chị Hường bổ sung: “Tôi có th nhn thy cuc sng ca chúng tôi tr nên tt đẹp hơn. Chúng tôi có đủ tin hc cho con, quà cho người thân và mua nhiu thc phm hơn, bao gm c tht và sa. Chúng tôi có nhiu thi gian hơn để làm nhng công vic bán thi gian khác.”

Chị Hường cũng cho biết d án đã thúc đẩy quá trình trao quyn cho bản thân và người dân trong bản

Ch nói “Trước khi tham gia d án, tôi biết rng ph n nên có s độc lp v kinh tế, nhưng tôi không biết làm thế nào để đạt được điu đó. Các khóa tập huấn đã nâng cao nhn thc ca tôi v s độc lp ca ph n. H truyn cm hng để tôi thực hiện công vic kinh doanh riêng ca mình có th giúp ích cho các ch em ca tôi”.

Ethnic Thai community harvests lung bamboo, Nghe An Province.

Nhưng chị Hường cho biết cần thêm sự hỗ trợ để đáp ứng sự quan tâm rộng rãi đến việc trồng rừng Lùng trong cộng đồng. 

Chị nói: “Mặc dù lợi ích rõ ràng nhưng nhiều hộ gia đình không đủ năng lực tài chính để thực hiện. Họ nói với tôi rằng họ chắc chắn sẽ áp dụng phương pháp này nếu có hỗ trợ tài chính.”

Chị cũng cho biết thêm rằng nhiều người cần tham gia các khóa tập huấn kỹ thuật để hiểu được tầm quan trọng của việc phục hồi Lùng và có động lực để bảo tồn Lùng. Chị Hường mong muốn sẽ có nhiều hộ nhận được tài trợ để trồng lại rừng Lùng trên đất rừng của họ. 

Chị Hường chia sẻ: “Tôi cảm thấy lạc quan về tương lai của chúng tôi”. 

###

Câu chuyện được thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) thuộc Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân (BMU) của Cộng hòa liên bang Đức. RECOFTC tự chịu trách nhiệm về nội dung câu chuyện và không phản ánh quan điểm của BMU. Để biết thêm thông tin về FLOURISH, đề nghị truy cập trang web này. 

Hoạt động của RECOFTC được thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC) và Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (Sida).